Moje wnioski do budżetu miasta Opola na rok 2017

W dniu 16.08.2016 roku złożyłem wnioski do budżetu miasta Opola na rok 2017. 
Serdeczne podziękowania tym, którzy przekazali mi informację o problemach do rowiązania.
W przypadku pytań odnośnie poszczególnych wniosków pozostaję do dyspozycji.

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw w dzielnicy Malina
 2. Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w dzielnicy Malina
 3. Wykonanie projektu boiska w dzielnicy Malina wraz z realizacja zadania
 4. Wykonanie dokumentacji i budowa 100m chodnika na ul. Teligi od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego do przystanku autobusowego
 5. Wymiana chodnika na ulicy Przedmieście
 6. Powstanie nowej drogi w Malinie od ulicy Olimpijskiej w kierunku ul. Ciołkowskiego.
 7. Zakup i montaż 2 elektronicznych tablicy wyświetlających prędkość pojazdów przed wjazdem do dzielnicy Malina
 8. Wymiana chodnika na ul. Teligi od skrzyżowania z ul. Adama w kierunku kościoła
 9. Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem przebudowy pobocza i utworzenie chodnika na ul. Teligi od nr 101 do skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego
 10. Wymiana 2 tablic ogłoszeniowych w dzielnicy Malina
 11. Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Malina
 12. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Groszowice z Maliną od ul. Frankiewicza do ul. Teligi
 13. Uruchomienie strzeżonej plaży na stawie malińskim od strony dzielnicy Malina
 14. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy pobocza wraz z chodnikiem od ul. Teligi 103 do przystanku autobusowego wraz z przebudową
 15. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic Miasta Opola do 7 milionów
 16. Przygotowanie planu zabezpieczenia i konserwacji cmentarza zabytkowego położonego w Opolu przy ul. Wrocławskiej
 17. Projekt przebudowy ul. Strzeleckiej – 4mln Uzasadnienie: Ulica Strzelecka wymaga przebudowy poboczy ze względu na wzmożony ruch pojazdów i rowerzystów.
 18. Projekt przebudowy i wykonanie przebudowy Alei Przyjaźni wraz ze skrzyżowaniem w rejonie przejazdu kolejowego
 19. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i instytucji, których celem statutowym jest rozwój mniejszości narodowych i etnicznych, rozwój języka regionalnego i dialogu międzykulturowego oraz promocję Opola jako stolicy regionu wielokulturowego.
 20. Rozbudowa remizy OSP Szczepanowice
 21. Wykonanie boiska przy PSP Nr 26 w Opolu-Grudzicach
 22. Wymiana nawierzchni przy ul. Leśmiana
 23. Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Groszowice
 24. Wymiana nawierzchni przy ul. Adama, Kosmonautów i Przedmieście
 25. Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Grudzice
 26. Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Gosławice
 27. Remont chodnika przy ulicy Podbornej od skrzyżowania z ul. Katarzyny do nr 34
 28. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Podbornej i Rudzkiego do skrzyżowania z ul. Oświęcimską wraz z uzupełnieniem projektu kanalizacji od ul. Podbornej od nr 19 do nr 34
 29. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w opolskich jednostkach oświatowych
 30. Zwiększenie środków na budżet obywatelski do 7.000.000 zł
 31. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Walecki
 32. Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Podmiejskiej
 33. Wykonanie projektu oraz przebudowa 3 przystanków autobusowych MZK Popiełuszki-Podmiejska, Popiełuszki oraz Popiełuszki-Mała na zatoki autobusowe
 34. Projekt i wykonanie projektu oświetlenia ul. Duboisa w Opolu od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja
 35. Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie chodnika przy ul. Józefa od nr 5 do skrzyżowania z ul. Gołębią
 36. Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie chodnika na całym odcinku ul. Gołębiej
 37. Przygotowanie dokumentacji ścieżek rowerowych łączących ze sobą dzielnice Opola i wykonanie zadania
 38. Poszerzenie terenu parkingu przy kąpielisku „Bolko” wraz z wykonaniem oświetlenia
 39. Przygotowanie projektu i wykonanie parkingu naprzeciw kościoła w Grotowicach
 40. Doświetlenie ul. Myśliwca w Opolu
 41. Zakup i montaż biletomatów MZK
 42. Zakup i montaż stacji doładowań urządzeń przenośnych w centrum miasta
 43. Zakup i montaż miejskich alkomatów
 44. Montaż w autobusach MZK terminali do transakcji bezgotówkowych  
 45. Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Opolu
 46. Przygotowanie dokumentacji i budowa placu zabaw przy ul. Granicznej lub Kowalskiej
 47. Projekt aktywizacji bezdomnych i bezrobotnych w mieście Opolu
 48. Zwiększenie patroli wokół placu zabaw i cmentarza w okolicach ul. Wrocławskiej i ul. Bończyka
 49. Dokumentacja projektowo – kosztorysową doświetlenia ulicy Ligudy w Opolu i wykonanie zadania
 50. Dokumentacja techniczna budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Wileńską a Al. Witosa
 51. Dokumentacja techniczna budowy chodnika, oświetlenia i odwodnienia pasa drogowego na ulicy Kamińskiego w Opolu
 52. Rewitalizacja skweru w pobliżu skrzyżowania Pobożnego/Szczeszyńskiego w Nowej Wsi Królewskiej
 53. Modernizacja infrastruktury rowerowej w Opolu
 54. Urządzenia do Street-Workoutu na terenach dzielnic Opola     
 55. Dokumentacja projektowo – kosztorysowej parkingu pomiędzy ulicami Rzeszowską a Olsztyńską
 56. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów/Oleska.
 57. Dokumentacja techniczna zatoczek postojowych wzdłuż ul. Chabrów od nr 49 do skrzyżowania z ul. Jaśminów
 58. Dokumentacji techniczna na remont placu ks. J. Szafranka, w tym remont terenu oraz drogi wokół klombu
 59. Opracowanie i wydanie monografii poświęconej dzielnicy Zakrzów
 60. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi łączącej ul. Bielską z ul. Koszalińską
 61. Opracowanie, redakcje, wykup praw autorskich do zdjęć map i niezbędnych elementów graficznych, tłumaczenia i druk monografii o opolskich nekropoliach
 62. Wyłożenie ulicy Niklowej kostką betonową
 63. Remont drogi od ul Złotej 34 do skrzyżowania z ul. Srebrną
 64. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Rudzkiego 
 65. Uzupełnienie księgozbioru i mediateki Miejskiej Biblioteki Publicznej o nowe wydawnictwa
 66. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Opolu
 67. Mała infrastruktura rowerowa w dzielnicach miasta Opola
 68. Remont chodnika od ul. Oświęcimskiej 1 do numeru 16
 69. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu
 70. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pampucha
 71. Projekt i wykonanie nowej drogi w dzielnicy Grotowice
 72. Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi łączącej Groszowice z Grudzicami
 73. Doświetlenie lub całkowita modernizacja oświetlenia ulicy Przeskok
 74. Wykonanie projektu i budowa chodnika w ciągu ul. Grzesika
 75. Modernizacja przejścia dla pieszych przy PSP Nr 28 w Opolu
 76. Budowa sieci centrów przesiadkowych w Opolu
 77. Projekt i budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy PSP Nr 10 w Opolu
 78. Wyasfaltowanie jezdni od ul. Jana Augustyna do Zakładu Komunalnego w Opolu
 79. Wdrożenie „Programu objęcia siecią wodociągową wszystkich mieszkańców Opola”
 80. Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Semaforowej
 81. Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni i czystości
 82. Modernizacja ogrodzenia nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej 27
 83. Wykonanie elewacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 4 oraz 6
 84. Rewitalizacja skweru w rejonie ulic Gorzołki/Jana/Bassego.
 85. Montaż instalacji nawadniającej na boisku w Grotowicach
 86. Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zatoki autobusowej naprzeciwko dawnej hurtowni „Gaja” wraz z chodnikiem i przejściem dla pieszych w kierunku ul. Jana
 87. Stworzenie witryny internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego
 88. Wymiana oświetlenia na ulicy Andersa
 89. Rewitalizacja skweru na Pl. Waryńskiego oraz fontanny
 90. Remont chodnika Ozimska 15 do 17a
 91. Ustawienie w centrum miasta przy zielonych skwerach kubłów z woreczkami na psie odchody.
 92. Dokumentacja techniczna i przebudowa ciągu łączącego ulicę Grzonki z ulicą Podborną
 93. Wdrożenie programu edukacyjnego dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 94. Modernizacja chodnika na ul. Buhla od skrzyżowania z ul. Jana Augustyna do ul. Rudzkiego
 95. Remont chodnika na ul. Rudzkiego
 96. Modernizacja ulicy Zapłocie
 97. Rewitalizacja placu św. Sebastiana
 98. Dokumentacja techniczna i wykonanie remontu ulicy Świerzego i Kasperka do skrzyżowania z ul. Popiełuszki
 99. Dokumentacja techniczna i przebudowa ulicy Bażantowej
 100. Doświetlenie ulicy Gwarków
 101. Kampania informacyjna dla mieszkańców odnośnie pyłu PM10
 102. Modernizacja biblioteki szkolnej w PSP nr 24 w Opolu
 103. Remont dachu budynku atrium i sali gimnastycznej przy PSP 24 w Opolu
 104.  Świetlica dla Groszowic
 105. Utworzenie w centrum miasta placu zabaw dla dzieci

 

Reklamy

Autor: Gambiec Marcin - Radny Miasta Opola

www.gambiec.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s