Ulica Oświęcimska i ks. J. Popiełuszki

Po ostatnich dniach, które pokazały, że budżet Opola jest olbrzymi ukazały się wydatki na najpoważniej uszkodzoną nawierzchnię: mianowicie ulicę Popiełuszki i Oświęcimską. Kwota, jaką miasto chce przeznaczyć na remont (jeśli chodzi o odcinek między Rudzkiego,a Gorzołki) to jedynie 300.000 zł. Na filmie reportera Gazety p. Grochalskiego widać jednak, że ta kwota może nie wystarczyć na gruntowną modernizację wojewódzkiej przeprawy.

Filmik kazujący główne groszowickie ulice po zimie

Dnia 16 stycznia 2011r. ukazał się artykuł w Gazecie wyborczej opisujący jak Prezydent miasta Opola zamierza wyremontować naszą ulicę Oświęcimską. Zachęcam do gruntownej lektury.

Artykuł M.Lodzińskiego „Gazety Wyborczej” z dnia 16 I 2011r.

Dnia 19 stycznia  2011r. na łamach internetowego http://www.24opole.pl ukazał się artykuł na temat dziurawej ulicy Oświęcimskiej.
Zachęcam do przeczytania. (kliknij)

Dnia 22 stycznia udałem się razem z członkami zarządu i komisji rewizyjnej naszego Stowarzyszenia na ulicę Oświęcimską, celem przygotowania materiału zdjęciowego do artykułu NTO z dnia 24 stycznia (czytaj artykuł NTO )

Dnia 28 stycznia odbyło się spotkanie z radnymi, podczas którego osobiście podtrzymałem stanowisko blokady bez widocznych posunięć na Oświęcimskiej.
Spotkanie z radnymi wywołało medialną burzę, która doprowadziła nas, mamy nadzieję, do celu.
Dnia 1 lutego 2011roku spotkanie w ratuszu. Po nim dowiadujemy się, że w marcu będzie remont. (Czytaj w Gazecie Wyborczej)

Marcin

Spotkanie z prezydentem Opola

W dniu 3 stycznia 2011 roku o 15:00 spotkałem się z prezydentem miasta Opola celem omówienia inwestycji i problematyki związanej z terenem dzielnicy Groszowice.

Rozmowy dotyczyły m. in.:

 • Remontów ulic: Oświęcimskiej (na ten cel w budżecie miasta z obiecanych przez Prezydenta 21 mln zł pozostało 300.000 zł, z pomocą których ma być wykonany odcinek od ulicy Gorzołki do ulicy Dunikowskiego)
 • Sprawy doświetlenia głównych ulic (Popiełuszki, Oświęcimska): Prezydent jest w trakcie rozmów na tematy energetyczne. Zalecił, by z każdą usterką pojawiła się informacja co i gdzie nie funkcjonuje
 • Place Zabaw na terenie dzielnicy (Prawdopodobnie również w tym roku nic nie powstanie)
  (Więcej na mojej stronie: Plac Zabaw w Groszowicach)
 • Sprawa odwodnienia naszej dzielnicy: Prezydent przedstawił projekt, z pomocą którego należy wdrażać system melioracyjny. Podkreślone zostało, że stan mapy może nie zgadzać się ze stanem faktycznym wszystkich rowów na terenie, i w pobliżu naszej dzielnicy. Prezydent zapewnił, że na wiosnę zostanie dokonany przegląd rowów, w której będą uczestniczyć przedstawiciele Stowarzyszenia.
 • Spraw związanych z oświatą w Groszowicach
 • Lokum dla Stowarzyszenia „Groszowice” (Pełnomocnik Prezydenta -p. Przemysław Parkitny przyznał Stowarzyszeniu Groszowice lokal):
  1. Pierwszy z nich znajduje się na Nowej Wsi Królewskiej
  2. Drugi z nich w podtopionej piwnicy na ulicy Odrzańskiej
 • Rady Dzielnicy Groszowice: Prezydent zapewnił, że w tym roku odbędą się wybory do Rady dzielnicy (proponowany termin to maj/czerwiec), bądź będą połączone z wyborami parlamentarnymi, co jest jednak wątpliwe.

Witam !

Witam na swojej stronie internetowej poświęconej głównie mojej dzielnicy (Stowarzyszenie Groszowice)

Czy to się komuś spodoba, lub może i nie, to będę komentował na swoim blogu swoje stanowiska w danych kwestiach, jeśli Państwo macie jakieś uwagi, proszę je zamieścić w komentarzach.

Jako, że w Stowarzyszeniu jestem Sekretarzem, będę również edytował Wam stronę pod adresem:


http://www.groszowice.pl


Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku kalendarzowego !!!

Marcin