Historia Groszowic

Ostatnio spisana historia Groszowic ukazała się z racji 700-lecia Groszowic. Owo 700 lecie przypadło we wtorek dnia 18 sierpnia 1936 r. Ale jubileuszowa publikacja nie jest jedyną. Będąca autorstwem burmistrza Groszowic Leo Kowohla (pełnił urząd burmistrza od 24.04.1933r., oficjalnie burmistrzem nazywany od 01.04.1934r.) jubileuszowa publikacja związana jest, to bardzo z kolejną wydaną niespełna rok później kroniką Groszowic napisaną przez Heinricha Moeckego (*24.12.1871,+16.12.1945), organmistrza i rektora szkoły Groszowicach od 01.08.1929r. do 01.04.1934. Oboje skupili się na liczbach, datach oraz nazwiskach mieszkańców. Publikacja Heinricha Moecke opublikowana została przez autora dnia 1 lutego 1937roku. I jedna i druga są do siebie bardzo podobne, zostały napisane na podstawie dokumentów, które autorzy zebrali. Kolejny argument ich wydania to właśnie jubileusz 700-lecia Groszowic. Domniemywać więc można, że autorzy albo współpracowali ze sobą, albo drugi (w tym przypadku Moecke) uzupełnił braki kroniki napisanej przez Leo Kowohla.    Większość jednak zgodnie twierdzi, że autorstwo kroniki Groszowic przypisuje się rektorowi szkoły i organiście Heinrichowi Moecke, którego publikacja kroniki nie była jego pierwszą w życiu publikacją.
Istnieją również inne osoby, które przyczyniły
się do zbierania dokumentów dotyczących historii Groszowic, szczególnie tych najcenniejszych.
Takie zebrali m.in. Gotthard Brych (z Bad Windsheim. Wielka postać w historii DFK Groszowice), Paweł Barczyk (wieloletni dyrektor szkoły w Groszowicach) czy Georg Ochotta lub jego brat Alfons Ochotta.

Moim zamierzeniem jest przetłumaczenie i uzupełnienie informacji zbieranych przez osoby, o których powyżej wspomniałem. Posługuję się głównie kroniką H. Moecke, którą uzupełniam, komentuję.

  1. Gmina polityczna
    A) Czasy najstarsze – dlaczego akurat tu powstały Groszowice ?

Gmina przemysłowo-wiejska Groszowice oddalona jest 4 kilometry od Opola. Położona jest bezpośrednio nad Odrą. Wszystko wskazuje na to,  że można mówić o przeszłości sięgającej  XII wieku przed Chrystusem, co potwierdziły wykopaliska na terenie dzielnicy.
Gmina Groszowice posiadała wcześniej małą wioskę przy której był folwark. Cała była pod władzą księcia Opolskiego.

Nazwa „Groszowice” nie pochodzi zatem od słowa „Großdorf” (Wielka Wieś). Była to wioska szanowanego człowieka Grodzisława, którego określano mianem„ stróż czci”.
(Skrótem-zdrobnieniem imienia „Grodzisław” był „Grosz” – podstawa nazewnicza Groszowic. MIODEK Jan: „Przez lata ze słowem polskim.” Uniwersytet Michigan, Ossolineum 1991, str. 174.)

Okolica Groszowic była od najstarszych czasów idealnym miejscem na osadę. Z jednej strony była to okolica położona bezpośrednio przy Odrze, tworząc olbrzymie kolano, z drugiej zaś w obawie o liczne powodzie, zapobiega im nasyp po wschodniej stronie dzielnicy.

Dr Wiplert podejrzewał, że w X wieku stary bursztynowy szlak znajdywał się pomiędzy Odrą, a terenami leżącymi między Groszowicami a Gosławicami. Germańskie plemię Opolinów (Literatura naukowa definiuje plemię Opolinów, jako takie, które zamieszkuje tereny wokół Opola) przekraczało właśnie rzekę w pobliżu wspomnianego kolana.

W latach 1843-1846, kiedy rozpoczęto w Groszowicach budowę kolei, natrafiono w żwirowni na duże cmentarzysko popielnicowe z wczesnej epoki brązu.
(Wczesna epoka brązu na terenach Polski to 2300/2200 l. p.n.e. – 1700 l. p.n.e. To dowodzi, że ludność zamieszkała na naszych terenach w tym okresie należała do kultury pól popielnicowych)

W latach 1986/1987 zlecone przez urząd wykopanie, które odkryło cmentarz wandalskich grobów z cennymi datkami. Odkryto m.in.: włócznie, szydła, szpilki, broszki, łańcuchy, tarcze, miecze obosieczne, ostrogę, grzebienie i wiele innych.
(Wandalowie to grupy plemion wschodniogermańskich, które przed wędrówkami ludów zamieszkiwały Europę. Podgrupa wandalów jaka mogła zamieszkiwać nasze tereny to Silingowie. Część badacze uważała, że Silingowie zasiedlali tereny wokół Ślęży od około 100 p.n.e. do 406 n.e. Nazwy „Śląsk” i „Silingowie” są prawdopodobnie spokrewnione. Od nazwy Silingów niemieccy badacze wyprowadzili etymologię słowa „Śląsk” (łac. Silesia). Twierdzenie to postawił w 1830 roku śląski nauczyciel Ignacy Imsieg)   
Legenda: różowy-Silingowie, żółty-Hasdingowie

W 1925 roku dokonano znalezisk z epoki żelaza. (Epoka żelaza obejmuje lata 700 p.n.e – tzw. okres halsztacki do pierwszych wędrówek ludu, które trwały od 375r. n.e. do ok.568r. n.e. )

Dnia 17 listopada 1934r. na tzw. „kuszlu” (j.niem. Kuhschellenberg: Kuhschellen = zawilce, Berg=góra – obecnie tereny wokół wysypiska śmieci) dr Raschke odkrył dobrze zachowane cmentarzysko popielnicowe.  Chodziło prawdopodobnie o znalezisko związane z plemieniem z epoki brązu, które należało do indogermańskiego plemienia północnych ilirów.
Pochodzili oni z okresu XII – VI w. przed Chrystusem. Również znalezisko mieszczące się w wiosce potwierdza, że chodzi o ten okres. Germański cmentarz jest wandalski i pochodzi z okresu II-IVw.  po Chrystusie. Na tym terenie znaleziono również przedmioty z okresu paleolitu (najstarszy okres epoki kamienia – 4,5 mln lat – ok. 8000 p.n.e). Wśród takich była np. strzała z grotem, która datowana jest na 8000 lat.

Jest niemal pewne, że teren naszej dzielnicy był zamieszkany w neolicie (młodszy okres epoki kamienia – ok. 8800-2000 p.n.e.). Muzea we Wrocławiu, Opolu czy Raciborzu posiadają znaleziska.
W poprzednim roku (1936) znaleziono dwa dobrze zachowane szkielety na ulicy Jana Augustyna (do końca drugiej wojny nosiła ona nazwę „Oderstraße”), których wieku nie można było określić.

B. Pierwsze dokumenty o Groszowicach
Po raz pierwszy nazwa Groszowic zostaje wymieniona w 1236 roku.

cdn.

Reklamy

Jeden komentarz na temat “Historia Groszowic”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s