Interwencje

 

Wrzesień 2018:
24.09.2018: wniosek : bezpieczeństwo na ulicy Popiełuszki.

24.09.2018: wniosek: zmiana lokalizacji znaku przy ulicy Teligi.

Sierpień 2018:

07.08.2018: wniosek: przygotowanie dokumentacji na przesunięcie słupa telefonicznego Grzesika/Południowa

07.08.2018 zapytanie: Publikacja Rejestru Umów na stronach BiP UM Opola

Lipiec 2018: 

30.07.2018 wniosek: Wyrównanie kratek kanalizacyjnych na ulicy Olimpijskiej

25.07.2018: wniosek: renowacja budynku, remont szatni i łazienek klubu LKS Groszmal Opole

25.07.2018: wniosek klubu MN-DS: sytuacja przychodni w mieście Opolu

25.07.2018: wniosek: oznaczenie i promocja Szlaku św. Jakuba w mieście Opolu

18.07.2018: zapytanie: oświetlenie pomnika opolskiej Nike przy placu Wolności

18.07.2018: zapytanie: działania podjęte w Groszowicach celem uprzątnięcia działki w rejonie cmentarza parafialnego

17.07.2018: zapytanie: brak odpowiedzi na wnioski z dnia 18.06.2018

17.07.2018: zgłoszenie z dyżuru: ulica Podborna

17.07.2018: interpelacja: realizacja wniosków budżetu obywatelskiego w latach 2017, 2018.

17.07.2018: wniosek: wykonanie chodnika na ulicy Wschodniej w rejonie stadionu żużlowego im. Mariana Spychały

Czerwiec 2018:
11.06.2018: wniosek: Bezpieczeństwo przekraczających przejście dla pieszych przy ulicy Koszyka

18.06.2018: wniosek: przycięcie gałęzi przy ul. Oświęcimskiej (ścieżka rowerowa) oraz ul. Smolki

18.06.2018: wniosek: Wyrównanie miejsc po drzewach na ulicy Reymonta

18.06.2018: zgłoszenie z dyżuru: ulica Piastów

Maj 2018: 

06.05.2018: wniosek: wypoziomowanie studni kanalizacyjnych na ulicy Ozimskiej w kierunku wyjazdu z miasta Opola (od skrzyżowania z ul. Sandomierską do obwodnicy miasta)

06.05.2018: wniosek: wyrównanie nawierzchni przy studniak i kratkach na ul. Franciszka Buhla

Kwiecień 2018: 

12.04.2018: wniosek o remont chodnika od Oświęcimskiej nr 1 do numeru 14

12.04.2018: wniosek o wyrównianie nawierzchni przy ul. Południowej

Marzec 2018:

23.03.2018: wniosek: Nowe nasadzenia drzew wokół wysypiska śmieci w Opolu

22.03.2018: interpelacja: koszty funkcjonowania CUW za rok 2017

22.03.2018: interpelacja: zniżki MOSiR dla klubów sportowych miasta Opole

22.03.2018: wniosek: Opublikowanie wszystkich interpelacji, zapytań i wniosków Radnych Miasta Opola na stronie internetowej

16.03.2018: interpelacja: Harmonogram koszenia traw w mieście Opolu na rok 2018

16.03.2018: wniosek: Zabezpieczenie, remont, wyrówanie studni oraz kratki kanalizacyjnej przy ulicy Oświęcimskiej 14

16.03.2018: wniosek: Uporządkowanie terenu sąsiadującego z cmentarzem parafialnym w Groszowicach

Luty 2018:

25.02.2018: Wniosek: Wykonanie oświetlenia na ul. Marka z Jemielnicy

25.02.2018: wniosek: wysafaltowanie odcinka ul. Podbornej do nr 48

25.02.2018: wniosek: Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy Groszowicami a Grudzicami

Styczeń 2018: 

31.01.2018: wniosek: oczyszczenie korytka drogowego na ul. Karola Grzesika

29.01.2018: zapytanie: zatrudnienie jednego z działaczy organizacji ekologicznych w UM Opola

28.01.2018: zapytanie: koszty sadzenia drzew na osiedlu Armii Krajowej w kwietniu 2017 roku

28.01.2018: zapytanie: termin publikacji umów cywilnoprawnych

28.01.2018: wniosek: wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie sklepu Biedronka przy ul. Piotrkowskiej

28.01.2018: wniosek: wyrównanie nawierzchni na ul. Południowej

26.01.2018: zgłoszenie z dyżuru: remont chodnika przy ul. Podbornej

26.01,2018: zapytanie: remont ulicy Wawrzyńca Świerzego

23.01.2018: zapytanie: wyjazdy służbowe Radnych Miasta Opola z budżetu miasta Opola

10.01.2018: wniosek o wykonanie chodnika pod wiatą przystankową na ul. Tarnopolskiej w rejonie Parku Sensorycznego

05.01.2018: zapytanie w sprawie obchodów 100 lecia zakończenia I Wojny Światowej oraz 80 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków w Niemczech

GRUDZIEŃ 2017:

21.12.2017:zapytanie: termin zakończenia prac na ul. Niemodlińskiej + roszczenia za opóźnione prace

LISTOPAD 2017: 

12.11.2017 Zapytanie: Odcinkowy pomiar prędkości na ul. Popiełuszki

12.11.2017 Wniosek: Wyrównanie nawierzchni ulicy Podbornej w kierunku osiedla Metalchem

12.11.2017 Wniosek: Prawidłowe osadzenie studzienek kanalizacyjnych na ul. Oświęcimskiej

12.11.2017 Wniosek: Wyrównanie nawierzchni na ul. Powszechnej

12.11.2017 Wniosek: Przycinka gałęzi drzew przy ul. Przelotowej

12.11.2017 Wniosek:  Przycinka gałęzi topoli przy kapliczce na skrzyżowaniu ul. Frankiewicza/Przeskok

 

PAŹDZIERNIK 2017: 

24.10.2017: zapytanie: tereny pod park z okazji 800 lecia na wyspie Bolko (wielkość, własność, położenie)

11.10.2017: wniosek: usunięcie wraku pojazdu z parkingu przy ul. Piotra Pampucha w Groszowicach

11.10.2017: wniosek: wyrównanie dziur na ul. Piotra Pampucha w Groszowicach

09.10.2017: wniosek: uporządkowanie pobocza przy ul. Dunikowskiego

09.10.2017: wniosek: usunięcie drzew zagrażającym przechodniom przy ul. Damrota

06.10.2017: zapytanie: subwencja na nauczanie j. mniejszości (ponowienie z 19.09)

06.10.2017: interpelacja: remont Mostu Zamkowego (ponowienie z 19.09)

05.10.2017: wniosek: doświetlenie ul. Dunikowskiego w rejonie przejazdu kolejowego

05.10.2017: zapytanie: wskazanie terminu usunięcia suchych jarzębin przy ul. Popiełuszki

05.10.2017: wniosek: remont ulicy Smolki

05.10.2017: wniosek: wsparcie remontu zabytków w mieście Opolu

05.10.2017: interpelacja: fundusz antyalkoholowy za rok 2015, 2016 i 2017

 

WRZESIEŃ 2017:
19.09.2017: zapytanie: subwencja na nauczanie języka mniejszości

19.09.2017: interpelacja: remont Mostu Zamkowego

SIERPIEŃ 2017:

07.08.2017: interpelacja: remont drogi lub jej regularne oczyszczanie – ul. Podborna

07.08.2017: zgłoszenie z dyżuru: remont chodnika w Groszowicach

07.08.2017 interpelacja: pojemniki na odzież – ich sytowanie i wywóz

07.08.2017: interpelacja: sieć rowerów miejskich

04.08.2017: wniosek: usunięcie lampek choinkowych z sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu Częstochowska/Witosa (obok pizzeri „Promyk”)

04.08.2017: interpelacja: skwer koło Kaskady na Ozimskiej

LIPIEC 2017:

25.07.2017: interpelacja: organizacja ruchu na ul. Piaskowej od ul. Oświęcimskiej do ul. Gozdek

25.07.2017: zapytanie: remont ulicy Grzonki

25.07.2017: wniosek: udrożnienie kratek ściekowych na ulicy Kobaltowej

25.07.2017: wniosek w sprawie oczyszczenia chodnika przy ul. Frankiewicza

25.07.2017: zapytanie: w sprawie montażu oświetlenia na ul. Marka z Jemielnicy

25.07.2017: interpelacja: wprowadzenie od roku 2018 harmonogramu koszenia traw w mieście Opolu

25.07.2017: wniosek: utwardzenie nawierzchni ulicy Smolki

25.07.2017: wniosek: usunięcie suchych jarzębin z pasa drogowego na ul. Popiełuszki

25.07.2017: wniosek: przycięcie alei lip na ulicy Podbornej

25.07.2017: wniosek:  ustawienie znaków informujących o wysokości przejazdu pod wiaduktem na ul. Frankiewicza/Traugutta w okolicy zjazdu na ulicy Strzeleckiej

25.07.2017: wniosek: oczyszczenie betonowych korytek deszczowych na ulicach Jana oraz Grzesika

25.07.2017: wniosek: oczyszczenie rowu przy ulicy Przedmieście

07.07.2017: interpelacja: utrzymanie zieleni w dzielnicy Grotowice oraz zwiększenie środków na utrzymanie zieleni celem potrzeb poszczególnych dzielnic Opola

CZERWIEC 2017:

16.06.2017: zapytanie: Termin wprowadzenia reorganizacji ruchu na ul. Piaskowej, montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Oświęcimska/Katarzyny oraz wykonania przejścia dla pieszych w okolicy ul. Gorzołki/Planetorza

12.06.2017: zapytanie: harmonogram koszenia traw w mieście Opole

12.06.2017: wniosek: naprawa studzienki kanalizacyjnej i infrastruktury towarzyszącej na skrzyżowaniu ulic Adama/Teligi

12.06.2017: wniosek: zabezpieczenie i odnowienie napisu pod wiaduktem na ul. Bończyka

12.06.2017: wniosek: remont ulic Kosmonautów, Przedmieście, Adama

12.06.2017: wniosek: codzienne oczyszczanie okolic „suchej rzeki”

MAJ 2017:

31.05.2017: wniosek: remont kapliczki św. Jadwigi przy ul. Frankiewicza

26.05.2017: zgłoszenie z dyżuru: chodnik ul. Oświęcimska

26.05.2017: zgłoszenie z dyżuru: ruch na ul. Górnej

05.05.2017: wniosek: remont ulicy Lucjana Rydla

05.05.2017: wniosek: remont jednego z chodników w Groszowicach

05.05.2017: interpelacja: Sesje Rady Miasta Opola w internecie

KWIECIEŃ 2017:

28.04.2017: wniosek: stworzenie plaży dla mieszkańców Maliny

28.04.2017: wniosek: budowa chodnika od ulicy Teligi od nr 101 do wiaty przystankowej 

28.04.2017: wniosek: przejście dla pieszych na ul. Teligi w rejonie ul. Ciołkowskiego

28.04.2017: wniosek:  remont chodnika przy ul. Adama

28.04.207: wniosek: ustawienie dodatkowej wiaty przystankowej na ul. Spychalskiego w rejonie filii Poczty Polskiej

28.04.2017: zgłoszenie z dyżuru: oczyszczenie i naprawa jednego z chodników w Groszowicach

10.04.2017: zapytanie: Stworzenie miejsc do parkowania w rejonie ulic Srebrna/Złota

MARZEC 2017:

29.03.2017 zapytanie: Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych nt. kształtu granic nowych dzielnic Opola oraz pominięcie dzielnic w konsultacjach

27.03.2017 interpelacja: publikacja rejestru umów cywilno-prawnych w rejestrze prowadzonym na Biuletyni Informacji Publicznej

23.03.2017 zgłoszenia z dyżuru: chodnik przy ul. Adama, oznaczenie ścieżki rowerowej do Kamienia Śl. w Opolu południowym, uprzątnięcie śmieci z ul. Piastów 

20.03.2017 interpelacja: nawierzchnia skweru przy „Kaskadzie” na Ozimskiej 25

17.03.2017 zapytanie: dotacja dla AZS UNI Opole

17.03.2017 wniosek: uprzątnięcie ulic Groszowic po remoncie ulicy Popiełuszki – chodniki, drogi

08.03.2017 zapytanie: godziny otwarcia jednostki Poczty Polskiej w mieście wojewódzkim

08.03.2017 wniosek: remont ulicy Smolki

07.03.2017 wniosek: przycinka drzew na działce miejskiej w Opolu-Groszowicach

07.03.2017 wniosek: remont ulicy Przelotowej

03.03.2017 zgłoszenie z dyżuru: ulica Bażantowa

03.03.2017 wniosek: remont krawężnika i uzupełnienie ubytków na skrzyżowaniu ulicy Rejtana/Mieszka 1/Wschodnia

03.03.2017: ścięcie pobocza (usunięcie zalegającej ziemi) na ulicy Popiełuszki

03.03.3017: przycinka wysokościowa żywopłotu przy ul. Górniczej

LUTY 2017:

27.02.2017 interpelacja: Oznaczenie przejść dla pieszych w Opolu – znaki drogowe i jakość farby na przejściach

27.02.2017 zgłoszenie z dyżuru: wyrównanie terenu przy ul. Jana Augustyna

27.02.2017 interpelcja: Rozmieszczenie pojemników na odzież w mieście Opolu (ze szczególnym uwzlgęldnieniem istniejących dzielnic)

17.02.2017 zapytanie: Centrum Usług Wspólnych – po braku możliwości pytań na Komisji Edukacji 16.02.2017

15.02.2017: interpelacja w sprawie prac na alei Przyjaźni – brak koordynacji działań MZD i Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

01.02.2017 wniosek: Podjęcie czynności umożliwiających bezpieczne przejście pod wiaduktem na ulicy Frankiewicza/Traugutta

01.02.2017: zapytanie: zadania wykonywane przez miasto Opole na akwenie Malina w 2017 roku

01.02.2017 wniosek: doświetlenie przejazdu kolejowego na Dunikowskiego

01.02.2017: zapytanie: poszerzenie pasa drogowego i regulacja miejsc parkingowych w rejonie ul. Reymonta/Kamienna

01.02.2017: zapytanie: chodnik pomiędzy Maliną a Groszowicami wraz z oświetleniem 

01.02.2017: zapytanie: tempo 30 na ul. Dunikowskiego oraz Jana

STYCZEŃ 2017:

27.01.2017: Zapytanie: Wnioski przyjęte przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu w roku 2016 – dodatkowe zapytanie o niezrealizowane zadania (przejście dla pieszych na Witosa-Szpital, sygnalizacja Sosnkowskiego/Szarych Szeregów, przejscie dla pieszych w rejonie ul. Małopolskiej)

27.01.2017: interpelacja – dodatkowe pytania z sesji 26.01.2017 do interpelacji o ochronie powietrza.

26.01.2017: wniosek: remont ulicy Przybyszewskiego

23.01.2017: wniosek: oczyszcznie rowu przy ul. Przedmieście

22.01.2017: wniosek: montaż oświetlenia na ul. Marka z Jemielnicy

22.01.2017: zapytanie: sytuacja sprawy sądowej z wniosku byłego naczelnika wydziału sportu

22.01.2017: zapytanie: podział punktów na konkurs „Poprawa jakości szkolenia sportowego”

02.01.2017: wniosek: oznakowanie znakiem nakazu jazdy jednej ulic w dzielnicy Groszowice

02.01.2017: wniosek: Komisja Bezpieczeństwa z udziałem mieszkańców w Groszowicach

02.01.2017: zgłoszenie z dyżuru: remont ulicy w Groszowicach

02.01.2017: wniosek: remont nawierzchni przy ul. Podbornej

02.01.2017: wniosek: oświetlenie Pomnika Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego w barwach Opola 

GRUDZIEŃ 2016:

27.12.2016: zapytanie: funkcjonowanie posterunku Straży Miejskiej i Policji przy ul. Popiełuszki

27.12.2016: interpelacja: publikowanie miesięcznika „Opole i kropka”

27.12.2016: zapytanie: brak wypłaty dotacji na malowanie kościoła w Groszowicach – zapytanie do Prezydenta Miasta Opola

14.12.2016: interpelacja: ochrona powietrza w mieście Opolu

06.12.2016: zapytanie: brak oświetlenia na ulicy Marka z Jemielnicy

03.12.2016: wniosek: montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu Przelotowa/Frankiewicza

LISTOPAD 2016:

26.11.2016: wniosek: montaż znaku informującego o skwerze Władysława Bartoszewskiego

26.11.2016: wniosek: modernizacja infrastruktury na skrzyżowaniu ulic Mieszka I/Rejtana/Wschodnia

26.11.2016: interpelacja w sprawie budżetu obywatelskiego

25.11.2016: wniosek: remont chodnika przy ul. Teligi

25.11.2016: zgłoszenie z dyżuru: doświetlenie ulicy Smolki

25.11.2016: zgłoszenie z dyżuru: wykup działek pod drogi w Groszowicach

14.11.2016: wniosek o wyrównanie krawężnika na ul. Traugutta pod wiaduktem

14.11.2016: wniosek o wyrównanie nawierzchni ulic Kosmonautów oraz Przedmieście

10.11.2016: wniosek o doświetlenie ulic Grzonki oraz Młodzieżowej

04.11.2016: wniosek o wyrówanie pobocza przy ul. Jana Augustyna

PAŹDZIERNIK 2016:

25.10.2016: zapytanie w sprawie wysypywania odpadów pobudowlanych w rejonie ulic Smolki/Oświęcimska – okolice stacji energetycznej

25.10.2016: wniosek: Remont doraźny nawierzchni przy ul. Podlesie w Opolu-Grudzicach

18.10.2016: wniosek w sprawie usunięcia nieczynnych słupów energetycznych przy ul. Traugutta oraz Frankiewicza

13.10.2016: wniosek o wymianę nawierzchnii na obwodnicy w rejonie skrzyżowania z ul.Oleską wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej

13.10.2016: zgłoszenie z dyżuru: uprzatnięcie terenu przy Piastów 3

13.10.2016: zgłoszenie z dyżuru: przycinka gałęzi z terenu przy Piastów 3

13.10.2016: zgłoszenie z dyżuru: doświetlenie ul. Piastów

10.10.2016: wniosek: poszerzenie pasa drogowego i uregulowanie miejsc parkingowych w rejonie ulic Reymonta/Kamienna

10.10.2016: wniosek: wymiana słupa telekomuniacyjnego przy ul. Popiełuszki 3

10.10.2016: wniosek: usunięcie szczudeł telekomunikacyjnych w rejonie ul. Traugutta

10.10.2016: wniosek: inwentaryzacja i ununięcie nieczynnych słupów telekomunikacyjnych w mieście Opolu

10.10.2016: wniosek: wymiana studzienki telekomunikacyjnej przy ul. Popiełuszki 50

WRZESIEŃ 2016:

13.09.2016: zapytanie: teren po byłym targowisku przy ul. Reymonta

12.09.2016: interpelacja: teren po byłym boisku przy PSP nr 1 w Opolu

10.09.2016: wniosek: przesunięcie 2 słupów telefonicznych w dzielnicy Groszowice

10.09.2016: wniosek: doświetlenie okolicy przejazdu kolejowego przy ul. Dunikowskiego

10.09.2016: wniosek: Usunięcie śmieci z terenu po byłej cementowni Groszowice (działka 1/23) od strony ul. Dunikowskiego i podjęcie działań celem ograniczenia wyrzucania śmieci

10.09.2016: zgłoszenie z dyżuru: wyrównanie nawierzchni ulicy Południowej

10.09.2016: zgłoszenie z dyżuru: przycinka drzewa przy ul. Dunikowskiego

10.09.2016: zgłoszenie z dyżuru: oczyszczenie koryta rzeki Czarnka

10.09.2016: wniosek: budowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego od nr 2 do 8

09.09.2016 zgłoszenie z dyżuru radnego: podniesienie krawężnika  przy jednej z posesji na ul. Dunikowskiego

09.09.2016: zapytanie: realizacja wniosku do budżetu obywatelskiego 2016 „Mała infrastruktura rowerowa”

07.09.2016: wniosek: oznaczenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ozimskiej 182-184 

07.09.2016: wniosek: oznaczenie dojazdu do domostw przy ul. Smolki 12 i 13 – wniosek zrealizowany na poczatku października 2016

SIERPIEŃ 2016:

23.08.2016: wniosek: usunięcie fundamentów po starych parkomatach

16.08.2016: wniosek: wyrówanie jezdni w pobliżu nieruchomości przy ul. Grzonki 14

16.08.2016: wniosek: utwardzenie terenu poprzez wybrukowanie w miejscach przechodzenia pieszych w rejonie skrzyżowania Ozimska/Reymonta

16.08.2016: wniosek: prawidłowe osadzenie i wyrówanie studzienki przy wejściu do banku „Millenium” na ul. Krakowskiej.

16.08.2016: wniosek: wyrównanie studzienki przy ul. Oświęcimskiej 14

16.08.2016 – 105 wniosków do budżetu Opola na rok 2017

LIPIEC 2016:

22.07.2016: wniosek: wymalowanie napisu poziomego STOP na skrzyżowaniu Gorzołki/Oświęcimska

22.07.2016: wniosek: zmiana lokalizacji prześcia dla pieszych w okolicach Przedszkola Publicznego nr 22 w Opolu

20.07.2016: wniosek: wydłużenie czasu przejścia przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Reymonta/Ozimska

20.07.2016: wniosek: wyafaltowanie drogi łączącej Groszowice z Grudzicami

19.07.2016: interwencje osobiste: wyrównanie studzienek, włazów, kratek ściekowych (ul. Sienkiewicza – sklep z garniturami, ulica Oświęcimska okolice nr 50 -na gwarancji poremontowej, ul. Frankiewicza 2) – wykonanie do 25 X 2016 !

15.07.2016: wniosek: montaż znaku informującego o lokalizacji ulicy Rzecznej na skrzyżowaniu z ulicą Dunikowskiego

15.07.2016: wniosek: montaż studzienki odwadniającej w okolicy skrzyżowania ulic Semaforowa – Frankiewicza celem odwodnienia skrzyżowania 

14.07.2016: zapytanie: promocja miasta Opola poza granicami miasta Opola

14.07.2016: wniosek: wymiana witaczy miejskich z okazji 800-lecia Opola

13.07.2016: wniosek: remont chodnika przy ul. Krupniczej

13.07.2016: wniosek: uzupełnienie szczelin na deptaku przy ulicy Krakowskiej od ulicy Zwierzynieckiej do opolskiego Rynku

13.07.2016: interpelacja: ekshumacja przy cmentarzu na ul. Wrocławskiej 

05.07.2016: wniosek: uporządkowanie ogrodzenia terenu po byłej cementowni Groszowice

05.07.2016: wniosek: oczyszczenie kąpieliska Malina

05.07.2016: wniosek: wyrównanie/utwardzenie elementów betonowych pomiędzy ul. Kamienną a ul. Piwną

05.07.2016: wniosek: stałe oczyszczanie ulicy Adama 

01.07.2016: zapytanie ws. usunięcia napisu z witrażu w sali im. Karola Musioła

CZERWIEC 2016:

24.06.2016: wniosek: Opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego łączącego Groszowice z Maliną

07.06.2016: zgłoszenie z dyżuru: przycinka gałezi przy ul. Piaskowej

07.06.2016: zgłoszenie z dyżuru: uzupełnienie ubytków ul. Piaskowej

07.06.2016: zgłoszenie z dyżuru: wycięcie suchych świerków przy ul. Rzecznej

MAJ 2016:

27.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: oczyszczenie chodnika przy ul. Rudzkiego

27.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: strefa Tempo 30km/h na ul. Jana

27.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: montaż lampy – ul. Jana

27.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: wycinka gałęzi przy ul. Piastów

23.05.2016: wniosek: oczyszczenie z zalegającej ziemi i chwastów pobocza przy ul. Katarzyny

23.05.2016: zapytanie: budowa i modernizacja placów zabaw w mieście Opolu

18.05.2016: zapytanie: budowa i koszty roczne funkcjonowania Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

20.05.2016: wizja lokalna Alei Przyjaźni. Sprawa pasa oczekujących przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni, korekty chodnika. 

20.05.2016: skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę z 24.03.2016 r.

11.05.2016: wniosek: prawidłowe osadzenie płyt chodnikowych przy studzience telekomunikacyjnej na ul. Osmańczyka

10.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Katarzyny/Oświęcimska

06.05.2016: interwencja telefoniczna w sprawie koszenia traw w dzielnicy Groszowice

06.05.2016: wniosek: montaż sygnalizacji wzbudzanej na przejsciu dla pieszych na skrzyżowaniu Kani/Ozimska oraz wykonanie przejazdu dla rowerzystów

05.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: wpis nieruchomości do rejestru zabytków – Reymonta 10

05.05.2016: wniosek: uzupełnienie pobocza przy przejeździe kolejowym przy ul. Marka z Jemielnicy – naprzeciw  Nutricii

04.05.2016: zgłoszenie z dyżuru: miejsca postojowe dla mieszkańców ulicy Reymonta

02.05.2016: wniosek: uzupełnienie skrajni jezdni przy ul. Teligi 34

02.05.2016: wniosek: uzupełnienie ubytków jezdni i skrajni przy ul. Podlesie w Opolu-Grudzicach

02.05.2016: wniosek: naprawa chodnika przy ul. Kołłątaja 7 – zapadający się chodnik przy studzience

02.05.2016: Zapytania dotyczące wykonania budżetu za rok 2015 – 6 zapytań

KWIECIEŃ 2016:

28.04.2016: wniosek: Usunięcie budki gastronomicznej szpecącej krajobraz zabytków miasta z ul. Wojciecha z okazji 800-lecia Opola. Uregulowanie sytuacji gastronomii zewnętrznej ul. Wojciecha.

28.04.2016: wniosek: usunięcie korzeni ściętych drzew przy ul. Podlesie w Grudzicach

28.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: uzupełnienie ubytków na ul. Piastów

28.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: wymycie przystanku Oświęcimska-Rudzkiego

28.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: przycięcie gałęzi – przystanek Oświęcimska-Szkoła

27.04.2016: zapytanie: organizacja roku szkolnego 2016/2017 w stosunku do roku szkolnego 2015/2016

27.04.2016: zapytanie: podwyższenie płac pracowników niepedagogicznych w oświacie

26.04.2016: wniosek: wyrównanie nawierzchni na odcinku łączącym ul. Piastów z ul. Oświęcimską

24.04.2016: wniosek:remont krawężnika wzdłuż przystanku autobusowego Malina-Kościół

24.04.2016: wniosek: zabezpieczenie przejazdu kolejowego w Malinie przed zamknięciem

24.04.2016: wniosek: uzupełnienie ubytków nawierzchnii jezdni przy ul. ks.Rudzkiego

24.04.2016: wniosek: uzupełnienie ubytków nawierzchnii jezdni przy ul. Glogego

24.04.2016: wniosek: uzupełnienie ubytków nawierzchnii jezdni przy ul. Miodowej

24.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: wyrównanie nawierzchni ulicy Świętokrzyskiej

23.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: torebki na psie odchody w regulaminowych zapisach miejc publicznych

22.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Bażantowej 

22.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: odór z wysypiska śmieci

21.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: nierówności studzienek przy ul. Frankiewicza

19.04.2016: wezwanie: uusnięcie naruszenia prawa w uchwale w sprawie poszerzenia granic miasta Opola z dnia 24.03.2016

19.04.2016: wniosek: upublicznienie wniosku w sprawie poszerzenia granic miasta Opola – wniosek upubliczniony na www.bip.um.opole.pl

14.04.2016: interpelacja: stan boiska przy ul. Oświęcimskiej w Grotowicach

14.04.2016: wniosek: kontrola bezpieczeństwa wokół przystanków MZK i usunięcie skatych elementów zagrażających pasażerom

14.04.2016: wniosek: zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 8 i 12 do przystanku Grotowice-Pętla

14.04.2016: wniosek:remont ulicy Złotej od nr 34

14.04.2016: wniosek: doświetlenie ul. Gwarków

14.04.2016: wniosek: wyrównanie nawierzchnii ul. Gwarków

12.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: suche drzewo na ul. Podbornej

11.04.2016: interpelacja – stan roślinności na Wyspie Bolko i realizacja programu nowych nasadzeń

10.04.2016: wniosek – odprowadzenie wód deszczowych w rejonie ulicy Struga 7a

10.04.2016: wniosek – utwardzenie destruktem asfaltowym dojazdu do ściezki rowerowej w okolicach kąpieliska Bolko (200m)

08.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: oświetlenie na ul. Piastów

08.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: przejście dla pieszych na ulicy Gorzołki w rejonie budynku klas 1-3

08.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: usunięcie śmieci z nieruchomości przy ul .Piastów

08.04.2016: zgłoszenie z dyżuru: montaż kosza na śmieci na ul. Piastów

MARZEC 2016:

25.03.2016:interpelacja: uregulowanie własności działek przy ul. Teligi celem wykonania ciągu pieszo-rowerowego

25.03.2016:zapytanie: przeznaczenie bursy przy ul. Struga

25.03.2016:wniosek :utwardzenie elementu infrastruktury na parkingu pomiędzu ul. Piwną a ul. Kamienną

25.03.2016:wniosek :utwardzenie nawierzchni skrzyżowania na ul.Smolki

11.03.2016: zapytanie: oznaczenie poziome przejść dla pieszych w Opolu

01.03.2016: wniosek: doraźny remont chodnika przy ul. Cementowej

LUTY 2016:

28.02.2016: zgłoszenie z dyżuru: studzienka i właz przy ul. Frankiewicza

28.02.2016: interpelacja: dywidenda ECO dla miasta Opole za rok 2015

26.02.2016: zgłoszenie mieszkanki z dyżuru: remont skrajni jezdni jednej z ulic w Groszowicach

23.02.2016: wniosek: wyrównanie terenu przy przystanku Popiełuszki-Mała oraz Popiełuszki

11.02.2016: wniosek: zainstalowanie terminali płatniczych przy kasach MZK w Opolu

11.02.2016: wniosek: ustawienie kosza na śmieci przy przystanku w stronę centrum na ul. Frankiewicza

11.02.2016: wniosek ws. podjęcia czynności zabezpieczenia ogrodzenia przy posesji na ul. Rudzkiego 2

10.02.2016: wniosek: doświetlenie ul. Semaforowej (słup nr 12) okolice nr 2

09.02.2016: zgłoszenie z dyżuru: nierówności chodnika przy ul. Rudzkiego

08.02.2016: wniosek: poprawa bezpieczeństwa dla kierowców dokonujących lewoskrętu z ul. Kołłątaja ze względu na ograniczoną widoczność poprzez montaż lustra drogowego

05.02.2016: wniosek: oznakowanie dojazdu do nieruchomości przy ulicy Świętokrzyskiej

05.02.2016: interpelacja: programy aktywizacji osób bezdomnych w mieście Opole

05.02.2016: zgłoszenie z dyżuru: nierówności chodnika na ul. Adama

04.02.2016: interpelacja: Koszty poniesione przez miasto Opole ws. ECO

04.02.2016: wniosek: usunięcie zalegającej ziemi na ul. Adama w Opolu-Malinie

04.02.206: zgłoszenie z dyżuru: nierówny chodnik przy posesji mieszkańca na ul. Adama

04.02.2016: zgłoszenie z dyżuru: uszczerbek na zdrowiu mieszkanki Opola

03.02.2016: interpelacja: Realizacja programu „Rodzina 500+” w mieście Opolu

01.02.2016: wniosek – montaż parkomatu przy ul. Zamkowej w Opolu (dyskoteka Papa Musioł)

01.02.2016: wniosek: wybrukowanie terenu przy przystanku na ul. Frankiewicza

STYCZEŃ 2016:
27.01.2016: zapytanie – zmiana nazw ulic po poszerzeniu granic miasta Opola

27.01.2016: zgłoszenie z dyżuru – dbałość o czystość, utrzymanie w jednej z klatek schodowych prz ul. Ozimskiej (własność gminy Opole)

27.01.2016: zgłoszenie z dyżuru – usunięcie obraźliwych napisów z nawierzchni jezdni na wjeździe ulicy Planetorza

14.01.2016: zapytanie- aneks notarialnej umowy najmu nieruchomości zabudowanej

14.01. 2016: wniosek – wyasfaltowanie odcinka ulicy Podbornej do numeru 48ROK 2015:

130. 21.12.2015: wniosek: uzupełnienie ubytków nawierzchni przy ul. Przedmieście w Malinie
129. 21.12.2015: zgłoszenie z dyżuru: remont ul. Kosmonautów w Malinie
128. 21.12.2015: zgłoszenie z dyżuru: regularne sprzątanie przy przystanku Traugutta w Groszowicach
127. 21.12.2015: zgłoszenie z dyżuru: przejście dla pieszcyh w rejonie apteki na ul. Oświęcimskiej w Groszowicach
126. 16.12.2015: zapytanie: Funkcjonowanie sieci jednostek OSP w Opolu i ich poszerzenie
125. 16.12.2015: zapytanie: Ludowe Zespoły Sportowe w mieście Opolu obecnie i po poszerzeniu granic miasta Opola
124. 16.12.2015: zapytanie: Koszt funkcjonowania linii MZK w mieście Opolu po poszerzeniu granic miasta Opola
123. 16.12.2015: zapytanie: Sieć wodno-kanalizacyjna w mieście Opolu po poszerzeniu granic miasta Opola
122. 16.12.2015: zapytanie: Sieć jednostek oświatowych w mieście Opolu po poszerzeniu granic miasta Opola
121. 24.11.2015: zgłoszenie z dyżuru: nierówna jezdnia przy ul. Frankiewicza
120. 12.11.2015: interpelacja: udostępnienie lokalu OSP Grudzice dla seniorów z Grudzic
119. 12.11.2015: zapytanie: uporządkowanie zieleni na Placu św. Jana Pawła II
118. 12.11.2015: zgłoszenie z dyżuru: nieszczelne okna w nieruchomości miejskiej
117. 10.11.2015: zapytanie: wykorzystanie kaplicy cmentarnej przy ul. Zielonej
116. 10.11.2015: wniosek: ustawienie toalety przy cmentarzu przy ul. Zielonej
115. 09.11.2015: interpelacja: promocja instytucji Straży Miejskiej wśród mieszkańców Opola
114. 09.11.2015: interpelacja: cmentarz przy ul. Wrocławskiej
113. 09.11.2015: wniosek: montaż przejścia dla pieszych  Oświęcimska-Rudzkiego
112. 09.11.2015: wniosek: likwidacja barier architektonicznych Rudzkiego/Oświęcimska
111. 29.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: obraźliwy napis na ul. Planetorza
110. 28.10.2015: interpelacja: powstanie pierwszej strefy ładowania – automat doładowujący telefon, smartfon, itp.
109. 28.10.2015: interpelacja: powołanie nowych Rad Dzielnic w Opolu w roku 2016
108. 28.10.2015: interpelacja: odpowiedzialność prawna radców UM Opola
107. 23.10.2015: wniosek: oznakowanie ścieżki rowerowej od kąpieliska Bolko w kierunku Kamienia Śląskiego

106. 23.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: wyrównanie ul. Grzesika od 1 do 3b
105. 23.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: doświetlenie ul. Jana Augustyna
104. 23.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: projekt chodnika przy ul. Wawrzyńca Świerzego
103. 09.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: uporządkowanie zieleni  naprzeciw Delikatesów Centrum w Groszowicach
102. 08.10.2015: zgłoszenie z dyżuru: ruch dla mieszkańców ulic Jana, Jaronia i Bassego.
101. 05.10.2015: wniosek: montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Piastów z ul. Czogały w Groszowicach
100. 01.10.2015: interwencje telefoniczne w sprawie poziomu jezdni na ul. Popiełuszki
99. 30.09.2015: wniosek: ruch podczas remontu na ul. Oświęcimskiej, Popiełuszki oraz Gorzołki – oznaczenie znaków
98. 29.09.2015: wniosek: wyrównanie drogi pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Roberta Morysa
97. 20.09.2015: interpelacja: wydatki poniesione na dokumentacje obwodnicy południowej oraz trasy średnicowej oraz źródła ich finansowania
96. 19.09.2015: wniosek o uporządkowanie przestrzeni miejskiej – utwardzenie bądź zamknięcie terenów dla pieszych
95. 19.09.2015: zapytanie w/s przejścia przez teren noclegowni dla mieszkańców oraz oświetlenie terenu noclegowni
94. 18.09.2015: wniosek o usunięcie zalegającej ziemi przy poboczu ul. Budowlanych
93. 13.09.2015: wniosek o przycięcie gałęzi przy ul. Piaskowej
92. 08.09.2015: wniosek o przycięcie gałęzi na terenie w pobliżu ulicy Koszalińskiej/Sieradzkiej w okolicach placu zabaw
91. 12.08.2015: zapytanie: zwiększenie częstotliwości kursów linii nr 28 w soboty/niedziele oraz w dni powszednie
90. 10.08.2015: zgłoszenie z dyżuru: oświetlenie przejścia dla mieszkańców Świerzego-Popiełuszki
89. 30.07.2015: zapytanie o wykorzystanie terenu po byłym targowisku przy ul. Reymonta
88. 29.07.2015: wniosek o usunięcie wraku pojazdu z ul. Telesfora
87. 28.07.2015: zgłoszenie z dyżuru n.t. prędkości pojazdów tranzytowych na ul. Teligi
86. 21.07.2015: wniosek na prośbę mieszkańców o odmalowanie klatki schodowej przy ul. Oświęcimskiej 4
85. 21.07.2015: wniosek o usunięcie niebezpiecznych elementów infrastruktury i wyrównanie terenu (teren koło baru mlecznego)
85. 15.07.2015: wniosek dot. uporządkowania terenu wokół pojemnika na odzież przy ul. Rejtana i sprawdzenie stanu czystości wokół innych pojemników w mieście Opolu
84. 13.07.2015: interpelacja w sprawie malowania przejść dla pieszych w całym mieście Opolu
83. 09.07.2015: wniosek o przygotowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym na ul. Podbornej od nr 20 do nr 34
82. 08.07.2015: zapytanie w sprawie treści o mniejszościach narodowych w materiałach turystycznych miasta Opola
81. 07.07.2015: wniosek w sprawie montażu wiaty przystankowej na przystanku Malina – Kościół kursującego w kierunku Wschodnia-Pętla
80. 07.07.2015: wniosek w sprawie nowej drogi łączącej Grudzice z Groszowicami
79. 03.07.2015: interwencja w sprawie przejścia dla pieszych – Delikatesy centrum w Groszowicach
78. 03.07.2015: zgłoszenie z dyżuru: znak drogowy na ul. Gołębiej
77. 03.07.2015: spotkanie z mieszkańcami ul. Józefa w sprawie ruchu – drugie spotkanie 03.09.2015
76. 03.07.2015: interwencja w sprawie studzienek kanalizacyjnych na osiedlu Metalchem
75. 02.07.2015: interwencja w sprawie wysypywania popiołów elektrowni na terenach leśnych  pobliżu Grotowic
74. 01.07.2015: interwencje w sprawie dzikich wysypisk na terenie stawów na Metalchemie
73. 30.06.2015: interpelacja w sprawie parkingów dla mieszkańców i zakłócania bezpieczeństwa na Małym Rynku
72. 23.06.2015: interwencje w MZD w sprawie znaku drogowego na ul. Buhla
71. 23.06.2015: interwencja w sprawie banerów na terenie po cementowni „Groszowice”
70. 22.06.2015: interpelacja w sprawie wyposażenia rowerów miejskich w foteliki/przyczepki dla dzieci
69. 12.06.2015: zgłoszenie z dyżuru: wykonanie chodnika na ul. Gołębiej
68. 12.06.2015: zgłoszenie z dyżuru: remont nawierzchni ul. Józefa
67. 12.06.2015: zgłoszenie z dyżuru: próg zwalniający przy ul. Podbornej 15
66. 02.06.2015: wniosek w sprawie wykoszenia i odchwaszczenia parkingu dla samochodów naprzeciw kościoła w Grotowicach
65. 02.06.2015: wniosek w sprawie wyrównania nawierzchni przy ul. Oświęcimskiej w Grotowicach
64. 02.06.2015: zapytanie w sprawie organizacji Festiwalu Rad Dzielnic
63. 13.05.2015: wniosek w sprawie wyprofilowania studzienek kanalizacyjnych do poziomu jezdni na ulicach Popiełuszki, Aleja Przyjaźni i Struga
62. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: naprawa fragmentu ul. ks. Jerzego Popiełuszki
61. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: lokal miasta Opole
60. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: ruch drogowy na ul. Józefa
59. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: nawierzchnia Świerzego / Kasperka
57. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: 2 drzewa na ul. Podbornej
56. 08.05.2015: zgłoszenie z dyżuru: siatki na boisku szkolnym przy PSP Nr 24 w Opolu
55. 07.05.2015: złożenie projektu uchwały w sprawie powołania w Opolu dzielnicy Półwieś
54. 02.05.2015: zgłoszenie z dyżuru – uzupełnienie skrajni jezdni przy ul. Grzonki
53. 30.04.2015: zgłoszenie z dyżuru – progi zwalniające przy ul. Jaronia
52. 27.04.2015: zgłoszenie z dyżuru-teren przy Przeskok/Frankiewicza
51. 26.04.2015: zgłoszenie z dyżuru-linia zabudowy
50. 23.04.2015: wniosek w sprawie usunięcia odzieży porozrzucanej przy pojemniku na odzież przy TESCO na Ozimskiej 72
49. 21.04.2015: wniosek w sprawie utwardzenia 300 metrów ścieżki rowerowej w pobliżu ul. Podmiejskiej – odnoga do utwardzonego fragmentu
48. 20.04.2015: zapytanie w sprawie odprowadzania wód deszczowych z terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
47. 19.04.2015: interpelacja w sprawie wyłonienia Rady Seniorów Miasta Opola II kadencji
46. 19.04.2015: wniosek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na wysokości parkingu pod mostem ma ul. Struga
45. 17.04.2015: zapytanie w sprawie opóźnienia przeniesienia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu do budynku po Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Opolu
44. 17.04.2015: wniosek o modernizację skrzyżowania ulic Teligi/Ciołkowskiego w Malinie
43. 16.04.2015: wniosek o doposażenie placu zabaw przy PSP Nr 24 w Opolu o dwie ławki
42. 15.04.2015: interwencja w sprawie likwidacji barier architektonicznych na infrastrukturze drogi technicznej na składowisko odpadów – wykonano zjazdy rowerowe
41. 15.04.2015: wniosek o usunięcie sporych rozmiarów elementu konstrukcji kanalizacji deszczowej na końcu ulicy Podbornej
40. 15.04.20’15: wniosek o wymianę 3 oznaczeń ulicy „Marka z Imielnicy” na „Marka z Jemielnicy”
39. 14.04.2015: wniosek o przygotowanie projektu i montaż altany rekreacyjnej przy DDP „Nad Odrą” przy ul. Rudzkiego 2
38. 12.04.2015: wniosek w sprawie zabezpieczenia ogrodzenia po byłej cementowni „Groszowice” na wysokości rzeki „Czarnka”
37. 08.04.2015: interwencja w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ws. mieszkanki Opola odnośnie poświadczenia wykonywania jej pracy . ODP.: Poświadczenie może wydać jedynie sołtys. Odpowiednikiem sołtysa w mieście na prawach powiatu jest Przewodniczący Zarządu Dzielnicy na terenie której zamieszkuje dana osoba.
36. 08.04.2015: Interwencja w Wydziale Infrastruktury Techn i Gosp. Kom. odnośnie infrastruktury na ul. Jaronia – termin wykonania minął w marcu. Prace obiecano wykonać do 10.04.2015r.
35. 07.04.2015: Wniosek w sprawie dokończenia remontu ul. Złotej od nr 34 do końca i wymiana nawierzchni ul.Niklowej
34. 07.04.2015: Interwencje telefoniczne w sprawie ubytków na ulicach Popiełuszki, Oświęcimskiej – ubytki zostaną naprawione do połowy kwietnia 2015 r.
33. 07.04.2015: Wniosek w sprawie wykonania chodnika lub ciągu pieszo – rowerowego łączącego dzielnicę Groszowice z Maliną
32. 07.04.2015: Wniosek w sprawie usunięcia śmieci przy pojemniku na odzież na działce nr 47/6 (ulica Złota) na osiedlu „Metalchem” – wykonane
31. 07.04.2015r: Zapytanie w sprawie podziału subwencji oświatowej na język mniejszości narodowej
30. 01.04.2015: Zgłoszenie sprawy remontu 80 metrów chodnika przy ul. Dunikowskiego – brak środków UM Opola – wniosek do budżetu na 2016r.
29. 27.03.2015: Wymiana nawierzchni placu zabaw w Malinie z piaszczystej na poliuretanową
28. 25.03.2015: zgłoszenie sprawy zmotoryzowanej mieszkanki odnośnie lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Traugutta – brak możliwości lokalizacji przejścia w innym miejscu
27. 18.03.2015: interwencje telefoniczne w sprawie modernizacji ulic Złotej oraz Niklowej
26. 18.03.2015: wniosek w sprawie montażu latarni na wysokości DDP „Nad Odrą”
25. 08 marzec 2015: interpelacja w sprawie rozbudowy noclegowni oraz działań miasta po rozbudowie
24. 08 marzec 2015: wniosek o ustawienie lustra drogowego pzy skrzyżowaniu ulic Jana/Bassa: montaż niemożliwy-skrzyżowanie bezkolizyjne
23. 08 marzec 2015: wniosek o wykonanie oświetlenia oraz remontu generalnego chodnika przy ul. Popiełuszki od nr 104 od nr 120 (ok. 300 metrów)
22. 08 marzec 2015: wniosek o remont 160 metrów chodnika od ul. Podbornej (8) do skrzyżowania z ul. Katarzyny – zostanie wykonany remont w ramach bieżącego utrzymania w 2015r.
21. 27 luty 2015: zgłoszenie uszkodzenia nawierzchni przy ul. Pampucha w Opolu – remont ubytków ma nastąpić do końca kwietnia 2015r.
20. 27 luty 2015: zapytanie w sprawie remontu fragmentu ul. Oświęcimskiej i ewentualnego poprowadzenia objazdu innymi ulicami dzielnicy
19. 18 luty 2015: wniosek w sprawie usunięcia śmieci: 2 dzikich wysypisk przy ul. Przelotowej/Frankiewicza i na terenie byłego parkingu rowerowego cementowni, kosz na śmieci przy wejściu na cmentarz przy ul. Traugutta – nieruchomości należą do Skarbu Państwa oraz PKP. Miasto zgłosiło sprawę. Kosz przy cmentarzu został opróżniony.
18. 17 luty 2015: zgłoszenie w/s nieczystości od ul. Augustyna w kierunku wyspy Bolko – zamiatanie drogi nastąpi do 16.03.2015r.
17. 16 luty 2015: interwencja w sprawie częściowej wymiany nawierzchni pasa drogowego nr 84/3 (ul. Buhla) w Groszowicach – nawierzchnia zostanie wymieniona do końca kwietnia 2015r.
16. 16 luty 2015: interwencja w sprawie projektu chodnika przy ul. Józefa – wnioskowanie do budżetu na 2016r.
15. 16 luty 2015: interwencja w sprawie przycinki drzewostanu przy ul. Świerzego – przycinka nastąpi do 31.03.2015r.
14. 16 luty 2015: interwencja w sprawie remontu nawierzchni ul. Świerzego oraz Kasperka – ubytki zostaną naprawione
13. 16 luty 2015: interwencja w sprawie remontu lokalu przy ul. Gorzołki – w 2015r. planuje się wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
12. 11 luty 2015: interpelacja w sprawie sytuacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych/administracji i obsługi w placówkach oświatowych miasta Opola
11. 10 luty 2015: interpelacja w sprawie rozdysponowania w roku 2014 dywidendy ECO SA za rok 2013 w kwocie8.926.713,18 zł
10. 9 luty 2015: interpelacja w/s podstawy prawnej nakazującej do usunięcia butli gazowej z mieszkań
9. 7 luty 2015: interwencja tel. w/s pozostałości budowlanej na ul. Podbornej po wykonaniu kanalizacji deszczowej na działce nr 171/3 – ruchomość (kolektor) zostanie wywieziony wiosną 2015r.
8. 30 styczeń 2015: zgłoszenie z dyżuru sprawy mieszkańca ul. Reymonta ws. nieczystości na terenach w centrum miasta przy ul. Reymonta oraz przy ul. Krakowskiej – nieruchomości zostaną uprzątnięte
7. 27 styczeń 2015: wniosek w imieniu mieszkańców ul. Jaronia ws. zabezpieczenia pobocza przy progach zwalniających na ul. Jaronia
6. 23 styczeń 2015: zapytanie w imieniu mieszkańców ul. Popiełuszki, Świerzego, Bażantowa, Przedpole, Gołębia, Przepiórki i okolic w sprawie niedrożnych rowów melioracyjnych przy torach po byłej kolejce wąskotorowej
5. 19 styczeń 2015: zgłoszenie mieszkańca ul. Górnej nt. ruchu pojazdów
3/4. 19 styczeń 2015: 2 zgłoszenia mieszkańca podczas dyżuru- ul. Wygonowa i problem oznakowania drogowego oraz przebiegu ścieżki rowerowej w ramach ciągu pieszo-rowerowego
2. styczeń 2015: zgłoszenie ws. bezpieczeństwa na terenie po cementowni „Groszowice”
1. grudzień 2014: zapytanie ws. wyciętych drzew na wyspie Bolko

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s