Dzień Kobiet. Historia 3 zapomnianych Opolanek.

 

Wszystkim Paniom z okazji ich święta składam najserdeczniejsze życzenia ! 
To własnie w takim dniu jak ten przypomnieliśmy w mieście historię 3 znanych Opolanek, które do tej pory są w Opolu zapomniane.

Warto by Prezydent Miasta również dla nich znalazł w przestrzeni publicznej miejsce do upamiętnienia.

Oto treść pisma z dnia 08.03.2018 do Prezydenta Miasta Opola:

Dostrzegając niewielką obecność kobiet w opisach poświęconym historii naszego miasta, pragniemy w tym szczególnym dniu wnioskować o  upamiętnienie w przestrzeni publicznej trzy szczególne kobiety, Opolanki.

Julia Friedländer (30 marca 1802 -26 kwietnia 1878) , z domu Löwy-Blühdorn, urodzona w Bruntalu na Morawach, żona Marcusa Friedländera założyciela Browaru Zamkowego. Mieszkańcy miasta nazywali ją „Schloss Julie”, czyli zamkową Julią lub Julią z Zamku. Zana była ze swojej szczodrości i charytatywności. Nie było podobno ofiary jakiejkolwiek klęski, często powodzi w mieście, której by w jakiś sposób nie pomogła, bez względu na wyznanie lub pochodzenie. Za opiekę na rannymi żołnierzami w wojnie prusko – francuskiej otrzymała, jako pierwsza Żydówka w Cesarstwie Niemieckim Order Luizy I Klasy. Ważnym
i widocznym w mieście wydarzeniem, były obchodzone uroczyście 10 listopada 1874 roku złote gody małżeństwa Friedlaenderów. Jubilatom gratulował między innymi prezydent rejencji opolskiej von Hagemeister. Delegacja rady miejskiej ofiarowała jubilatom piękny album z widokami Opola. Jednym z najpiękniejszych prezentów, jakie otrzymali jubilaci, był złoty wieniec mający tyle gałęzi, ilu dzieci doczekali się małżonkowie (11) i tyle gałązek, ile wnuków i prawnuków (33 + 3).O 14.00 w pięknie udekorowanej i pełnej gości synagodze rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo celebrowane przez rabina, Adolfa Wienera. Życzenia jubilatom składali także przedstawiciel Kościołów katolickiego, ks. kanonik Porsch
i ewangelickiego, ks. superintendent Geisler. Obaj dziękowali, zwłaszcza pani Julii, za opiekę nad biednymi wszystkich wyznań.

Źródła:  http://www.beatricevierneisel.de/namen/rfp-oppeln-1944.html,

http://opole.wyborcza.pl/opole/56,35086,21469651,julia-friedlaender-czyli-pomoc-ponad-podzialami,,5.html

https://www.geni.com/people/Julie-Friedl%C3%A4nder/6000000026825788672

http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/rodzina-friedlaenderow

Maria Galon,  siostra Agapina. Była przełożoną sióstr franciszkanek,  które ukrywały poszukiwanych Żydów.  Jej imię zakonne pochodzi od zlatynizowanej formy greckiego słowa agape, oznaczającego miłość. Ta wyjątkowa i zapomniana postać urodziła się 7 listopada 1886 r. w Nowej Wsi Królewskiej (obecnie dzielnica Opola). Była córką rolnika Bartłomieja Galgon i Julianny Galgon (z domu Sobotta). Rozpoczęła swój postulat zakonny 19 sierpnia 1908 r. Po I wojnie światowej, 18 maja 1922 r., uznano jej wykształcenie pielęgniarskie i s. Maria Galgon rozpoczęła pracę dla chorych i cierpiących mieszkańców Opola – bez względu na ich przekonania religijne – w tym miejscowych protestantów i Żydów. Wraz z dojściem do władzy Hitlera i NSDAP, rozpoczęły się komplikacje w udzielaniu pomocy medycznej Żydom. Problemy dla sióstr zaostrzyły się jeszcze bardziej w drugiej połowie lat 30., szczególnie w okresie po wygaśnięciu konwencji genewskiej w 1937 r. Jeszcze trudniejsza i bardziej heroiczna wydaje się opieka medyczna nad Żydami podjęta już po rozpoczęciu wojny. Opiekę oraz warunki odejścia i godnej człowieka śmierci zawdzięcza franciszkance troje bezbronnych, chorych i prześladowanych Żydów opolskich. Ich losy wyłaniają się z dokumentów: kart uzupełniających ogólnoniemieckiego spisu statystycznego z 1939 r. oraz z kart akt zgonów niemieckiego urzędu stanu cywilnego. Pierwszy z żydowskich podopiecznych s. Agapiny – Maximilian Heimann, pochodził z Ligoty Prószkowskiej. Siostry franciszkanki szpitalne często udzielały tam pomocy medycznej. Wiadomo o nim, że w 1939 r. miał 67 lat.Pewność co do losów małżeństwa Antonii i Saula Wendriner mamy na podstawie aktów zgonów. Antonie Primker, pochodząca z Hulczyna niedaleko Raciborza (obecnie czeskie miasto Hlucin), zmarła wiosną 1940 r. na wadę serca. Niedługo później, z powodu raka żołądka umarł jej mąż. Antonia przeżyła 73 lata, natomiast Saul 68 lat. Siostra Agapina przeżyła wojnę i ewakuację szpitala w styczniu 1945 r. do miejscowości Weida w Turyngii i w 1946 r. powróciła do Opola z całym wyposażeniem szpitalnym. W okresie powojennym władze komunistyczne zwolniły zakonnice i wypowiedziały im mieszkanie w założonym przez fundację kościelną szpitalu. Musiały one zamieszkać w małym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Opolu, gdzie do swojej śmierci w dniu 25 lutego 1964 r. s. Agapina była przełożoną konwentu franciszkanek szpitalnych z Opola.

Źródło: https://opinie.wp.pl/zapomniana-pomoc-dla-zydow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-franciszkanki-z-opola-ratowaly-umierajacych-6126042268288641a?ticaid=115064&_ticrsn=3

Elisabeth Grabowski  urodzona w Raciborzu była pisarką, badaczką folkloru i dziejów ojczystych, uznana została za „pionierkę pracy ojczyźnianej“, dla młodych była – jak zapisał Sczodrok – „kochaną górnośląską ciocią-bajarką“. Grabowski interesowała się przeszłością Górnego Śląska w czasie, „gdy zainteresowania regionalne nie były jeszcze dość głębokie“. Charakter Elizabeth Grabowski cechowała „witalność“, „żarliwa miłość do stron ojczystych“, „czuły związek z naturą“ i „niezwykle godny uwagi talent twórczy “ w pisarstwie i badaniach regionalnych. Jak podkreślała Joanna Rostropowicz, jej ponadczasowa zasługą jest „zachowanie obrazu dawnego Górnego Śląska, końca XIX i początku XX wieku”. Ojciec Elisabeth Grabowski początkowo był kupcem w Raciborzu, następnie zatrudnił się jako urzędnik na kolei, co spowodowało liczne przeprowadzki rodziny. Grabowscy mieszkali w Austrii, później przez trzynaście lat w przemysłowej części Górnego Śląska, by w końcu powrócić do Raciborza. Matka, zmarła młodo. Wychowaniem czterech córek zajmował się ojciec.  Mieszkała w Opolu od 1915 roku do swojej śmierci. Klęska Niemiec w I wojnie światowej, jak i wojna domowa oraz podział jej ojczystego Górnego Śląska (pomiędzy Niemcy i Polskę) były dla niej „głębokim wstrząsem“ Elisabeth Grabowski mieszkała w Opolu w mieszkaniu przy Sternstr. 21 (ul. Reymonta) wraz ze swoimi dwoma siostrami: Gertrud – korespondentką handlową i pisarką (1868-1931) oraz Hedwig – malarką i nauczycielką rysunku (zm. po lutym 1935). Wszystkie trzy „stanowiły rodzinę i w Opolu oraz na Górnym Śląsku nie były nieznane“. Czwarta siostra Martha (1862 – 1945/46) poświęciła się muzyce, była też bliską przyjaciółką kompozytora Richarda Wetza (1875-1935).Grabowski wiele podróżowała po Górnym Śląsku. Zbierała materiały etnograficzne, a w odwiedzanych miejscach poznawała ludzi i ich zwyczaje. Wygłaszała też publiczne wykłady na tematy etnograficzne, co w owym czasie miało charakter pionierski. Pisywała także do miesięcznika „Der Oberschlesier“.  Była autorka 17 opracowań i wielu artykułów. Po śmierci została pochowana na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej.

Źródło: http://www.cmentarzopole.pl/biogram/person/13/elisabeth-grabowski

Dziękujemy za podjęcie inicjatyw przez Pana Prezydenta w kierunku upamiętnienia w/w Opolanek.

W imieniu Klubu Radnych
Mniejszość Niemiecka – Dla Samorządu

Marcin Gambiec
Przewodniczący

 

 

Co z remontem ulicy W. Świerzego w Groszowicach?

O sprawie remontu kilka miesięcy temu informowała na swojej sesji Rada Dzielnicy Groszowice. Jednak doszło do ipmasu w postaci braku zgody kilku mieszkańców z którymi wcześniej nie rozmawiano o planowanej inwestycji. Mieszkańcy jednak wciąż domagają się częstkowego remontu ulicy, tak by droga nie odbiegała stanem nawierzchni od pozostałych w dzielnicy. 

Poniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2018 r. 

 

Dot.: Zapytania Radnego z dnia 26-01-2018 r. w sprawie remontu ulicy Wawrzyńca Świerzego.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie uprzejmie informuję, że powstała koncepcja przebudowy ul. Wawrzyńca Świerzego, która uwzględnia poszerzenie istniejącej drogi poprzez wykup działek sąsiadujących z pasem drogowym. W wyniku konsultacji z mieszkańcami i sprzeciwu kilku właścicieli temat wykonania dokumentacji projektowej został zaniechany.

Jednocześnie informuję, że lokalne ubytki i nierówności w nawierzchni jezdni ul. Wawrzyńca Świerzego zostaną usunięte w ramach bieżącego utrzymania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Odnosząc się do kwestii wykupu drogi publicznej ul. Kasperka, będącej drogą kategorii gminnej o numerze 103691 O, położonej pomiędzy ul. Wawrzyńca Świerzego
a ul. Popiełuszki, uprzejmie informuję, że tut. zarząd drogi wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stwierdzenie nieważności decyzji na mocy której Polskie Koleje Państwowe nabyły prawo użytkowania wieczystego ww. drogi. Podjęte czynności mają na celu uregulowanie obecnego stanu prawnego ul. Kasperka.

Terminy zakończenia prac na ulicy Niemodlińskiej w Opolu – odpowiedź MZD

W dniu 11 stycznia 2018 roku otrzymałem odpowiedź na pytania dotyczące wykonania przebudowy ulicy Niemodlińskiej w Opolu od Miejskiego arządu Dróg.
Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią.

Niemodlińska

 

„Odpowiadając na otrzymane zapytanie informujemy, że oddanie do ruchu mostu
w ciągu ul. Niemodlińskiej realizowanego przez firmę P.W. Banimex Sp. z o.o. w ramach zadania „Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi“ nastąpi
w nocy z 5 na 6 stycznia 2018 roku, natomiast całkowite zakończenie inwestycji planuje się na 30.04.2018 roku.

Termin realizacji zadania realizowanego przez Skanska S.A. pn.: „Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej“ zgodnie z podpisaną umową upływa 20.01.2018 roku. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy realizacji umowy o 212 dni, tj. do 20.06.2018 roku. W ocenie Zamawiającego czas należny Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych związanych głównie z przebudową uzbrojenia podziemnego, które nie było ujęte w dokumentacji technicznej, może wynosić kilka dni, ale czekamy jeszcze na opinię inspektora nadzoru w tej kwestii. Nie znajdujemy merytorycznego uzasadnienia dla opóźnień ze strony Wykonawcy, co zarzucamy mu sukcesywnie
od sierpnia 2017 roku, jednocześnie prosząc o aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finasowego i okreslenie realnego terminu zakończenia inwestycji. Wykonawca, firma Skanska S.A., nie wypowiedział się w przedmiotowej sprawie. Przygotowujemy się również do wystąpienia z roszczeniami z tytułu opóźnienia i zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Wysokość kary wynosi 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki tj. 14.824,70 zł.   

Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej“,  realizowane przez firmę Adac-Lewar Sp. z o.o., zostało zakończone 15.12.2017 roku.”

Statystyka złożonych pism przez Radnego M. Gambca w roku 2017

Szanowni Państwo, 
w ciągu całego 2017 roku złożyłem:

  • 14 interpelacji
  • 46 wniosków
  • 21 zapytań

O wszystkich pismach możecie Państwo poczytać w zakładce interwencje na stronie: https://gambiec.wordpress.com/interwencje/

Dziękuję wszystkim bez wyjątku za pomoc w wypełnianiu obowiązków radnego i innych pełnionych społecznie pracach na terenie Groszowic czy miasta Opola. Podziękowania należą się sporej grupie osób za to, że wciąż mnie wspiera, a Wasze grono powiększa się z dnia na dzień !

Serdeczne podziękowania !

Remont Mostu Zamkowego w Opolu – odp. na interpelację

Dotyczy: interpelacji Radnego Pana Marcina Gambiec z dnia 2017-10-05

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Marcina Gambiec z dnia 2017-10-05,

w sprawie przebudowy mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ulicy Zamkowej informuję, że w roku 2018 zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowe ww. obiektu.  Szacunkowy koszt przebudowy mostu – 1 100 tys. zł , planowany termin realizacji zadania 2019 rok. Przebudowa mostu ma obejmować : wymianę drewnianego pomostu na stały stalowy, antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej, naprawa balustrad, wymiana wyposażenia mostu, naprawa ceglanego muru oporowego nabrzeża na prawym brzegu kanału przy moście. Obiekt po przebudowie zachowa swój zabytkowy charakter.

Ze względu na zły stan techniczny drewnianego pomostu i bitumicznej nawierzchni jezdni została zlecona wymiana tych elementów, planowany terrmin zakończenia tych prac 08.12.2017 r .  

Prezydent Miasta Opola