Co z remontem ulicy W. Świerzego w Groszowicach?

25 02 2018

O sprawie remontu kilka miesięcy temu informowała na swojej sesji Rada Dzielnicy Groszowice. Jednak doszło do ipmasu w postaci braku zgody kilku mieszkańców z którymi wcześniej nie rozmawiano o planowanej inwestycji. Mieszkańcy jednak wciąż domagają się częstkowego remontu ulicy, tak by droga nie odbiegała stanem nawierzchni od pozostałych w dzielnicy. 

Poniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2018 r. 

 

Dot.: Zapytania Radnego z dnia 26-01-2018 r. w sprawie remontu ulicy Wawrzyńca Świerzego.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie uprzejmie informuję, że powstała koncepcja przebudowy ul. Wawrzyńca Świerzego, która uwzględnia poszerzenie istniejącej drogi poprzez wykup działek sąsiadujących z pasem drogowym. W wyniku konsultacji z mieszkańcami i sprzeciwu kilku właścicieli temat wykonania dokumentacji projektowej został zaniechany.

Jednocześnie informuję, że lokalne ubytki i nierówności w nawierzchni jezdni ul. Wawrzyńca Świerzego zostaną usunięte w ramach bieżącego utrzymania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Odnosząc się do kwestii wykupu drogi publicznej ul. Kasperka, będącej drogą kategorii gminnej o numerze 103691 O, położonej pomiędzy ul. Wawrzyńca Świerzego
a ul. Popiełuszki, uprzejmie informuję, że tut. zarząd drogi wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stwierdzenie nieważności decyzji na mocy której Polskie Koleje Państwowe nabyły prawo użytkowania wieczystego ww. drogi. Podjęte czynności mają na celu uregulowanie obecnego stanu prawnego ul. Kasperka.

Reklamy
Dyżur radnego w lutym 2018. ZAPRASZAM !

19 02 2018

luty 2018

Dyżur radnego w styczniu już w ten piątek ! ZAPRASZAM !

24 01 2018

Dyżur styczen 2018.jpg

Terminy zakończenia prac na ulicy Niemodlińskiej w Opolu – odpowiedź MZD

11 01 2018

W dniu 11 stycznia 2018 roku otrzymałem odpowiedź na pytania dotyczące wykonania przebudowy ulicy Niemodlińskiej w Opolu od Miejskiego arządu Dróg.
Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią.

Niemodlińska

 

„Odpowiadając na otrzymane zapytanie informujemy, że oddanie do ruchu mostu
w ciągu ul. Niemodlińskiej realizowanego przez firmę P.W. Banimex Sp. z o.o. w ramach zadania „Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi“ nastąpi
w nocy z 5 na 6 stycznia 2018 roku, natomiast całkowite zakończenie inwestycji planuje się na 30.04.2018 roku.

Termin realizacji zadania realizowanego przez Skanska S.A. pn.: „Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej“ zgodnie z podpisaną umową upływa 20.01.2018 roku. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy realizacji umowy o 212 dni, tj. do 20.06.2018 roku. W ocenie Zamawiającego czas należny Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych związanych głównie z przebudową uzbrojenia podziemnego, które nie było ujęte w dokumentacji technicznej, może wynosić kilka dni, ale czekamy jeszcze na opinię inspektora nadzoru w tej kwestii. Nie znajdujemy merytorycznego uzasadnienia dla opóźnień ze strony Wykonawcy, co zarzucamy mu sukcesywnie
od sierpnia 2017 roku, jednocześnie prosząc o aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finasowego i okreslenie realnego terminu zakończenia inwestycji. Wykonawca, firma Skanska S.A., nie wypowiedział się w przedmiotowej sprawie. Przygotowujemy się również do wystąpienia z roszczeniami z tytułu opóźnienia i zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Wysokość kary wynosi 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki tj. 14.824,70 zł.   

Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej“,  realizowane przez firmę Adac-Lewar Sp. z o.o., zostało zakończone 15.12.2017 roku.”

Statystyka złożonych pism przez Radnego M. Gambca w roku 2017

7 01 2018

Szanowni Państwo, 
w ciągu całego 2017 roku złożyłem:

  • 14 interpelacji
  • 46 wniosków
  • 21 zapytań

O wszystkich pismach możecie Państwo poczytać w zakładce interwencje na stronie: https://gambiec.wordpress.com/interwencje/

Dziękuję wszystkim bez wyjątku za pomoc w wypełnianiu obowiązków radnego i innych pełnionych społecznie pracach na terenie Groszowic czy miasta Opola. Podziękowania należą się sporej grupie osób za to, że wciąż mnie wspiera, a Wasze grono powiększa się z dnia na dzień !

Serdeczne podziękowania !

Wesołych Świąt! Frohe Weihnachten!

23 12 2017

Boe Narodzenie 2017 - życzenia

Zakończenie sezonu PZW Opole-Groszowice

19 11 2017

18.11.2017r. zakończyliśmy zebraniem sprawozdawczym w PSP nr 24 owocny dla mnie sezon wędkarski 2017.