Terminy zakończenia prac na ulicy Niemodlińskiej w Opolu – odpowiedź MZD

W dniu 11 stycznia 2018 roku otrzymałem odpowiedź na pytania dotyczące wykonania przebudowy ulicy Niemodlińskiej w Opolu od Miejskiego arządu Dróg.
Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią.

Niemodlińska

 

„Odpowiadając na otrzymane zapytanie informujemy, że oddanie do ruchu mostu
w ciągu ul. Niemodlińskiej realizowanego przez firmę P.W. Banimex Sp. z o.o. w ramach zadania „Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi“ nastąpi
w nocy z 5 na 6 stycznia 2018 roku, natomiast całkowite zakończenie inwestycji planuje się na 30.04.2018 roku.

Termin realizacji zadania realizowanego przez Skanska S.A. pn.: „Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej“ zgodnie z podpisaną umową upływa 20.01.2018 roku. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy realizacji umowy o 212 dni, tj. do 20.06.2018 roku. W ocenie Zamawiającego czas należny Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych związanych głównie z przebudową uzbrojenia podziemnego, które nie było ujęte w dokumentacji technicznej, może wynosić kilka dni, ale czekamy jeszcze na opinię inspektora nadzoru w tej kwestii. Nie znajdujemy merytorycznego uzasadnienia dla opóźnień ze strony Wykonawcy, co zarzucamy mu sukcesywnie
od sierpnia 2017 roku, jednocześnie prosząc o aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finasowego i okreslenie realnego terminu zakończenia inwestycji. Wykonawca, firma Skanska S.A., nie wypowiedział się w przedmiotowej sprawie. Przygotowujemy się również do wystąpienia z roszczeniami z tytułu opóźnienia i zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Wysokość kary wynosi 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki tj. 14.824,70 zł.   

Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej“,  realizowane przez firmę Adac-Lewar Sp. z o.o., zostało zakończone 15.12.2017 roku.”

Reklamy

Statystyka złożonych pism przez Radnego M. Gambca w roku 2017

Szanowni Państwo, 
w ciągu całego 2017 roku złożyłem:

  • 14 interpelacji
  • 46 wniosków
  • 21 zapytań

O wszystkich pismach możecie Państwo poczytać w zakładce interwencje na stronie: https://gambiec.wordpress.com/interwencje/

Dziękuję wszystkim bez wyjątku za pomoc w wypełnianiu obowiązków radnego i innych pełnionych społecznie pracach na terenie Groszowic czy miasta Opola. Podziękowania należą się sporej grupie osób za to, że wciąż mnie wspiera, a Wasze grono powiększa się z dnia na dzień !

Serdeczne podziękowania !

Remont Mostu Zamkowego w Opolu – odp. na interpelację

Dotyczy: interpelacji Radnego Pana Marcina Gambiec z dnia 2017-10-05

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Marcina Gambiec z dnia 2017-10-05,

w sprawie przebudowy mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ulicy Zamkowej informuję, że w roku 2018 zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowe ww. obiektu.  Szacunkowy koszt przebudowy mostu – 1 100 tys. zł , planowany termin realizacji zadania 2019 rok. Przebudowa mostu ma obejmować : wymianę drewnianego pomostu na stały stalowy, antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej, naprawa balustrad, wymiana wyposażenia mostu, naprawa ceglanego muru oporowego nabrzeża na prawym brzegu kanału przy moście. Obiekt po przebudowie zachowa swój zabytkowy charakter.

Ze względu na zły stan techniczny drewnianego pomostu i bitumicznej nawierzchni jezdni została zlecona wymiana tych elementów, planowany terrmin zakończenia tych prac 08.12.2017 r .  

Prezydent Miasta Opola

Gdzie są pieniądze na cmentarz przy ul. Wrocławskiej?

Pan Prezydent Opola nie znajdzie środków na kompleksowy remont miejsca, gdzie spoczywa elita miasta Opola. Elity, która budowała Opole.
Żeby tego było mało, to w budżecie na 2018 brak środków nawet na jeden z nagrobków m.in. artysty Carla Josepha Jackischa (kliknij i czytaj o artyście) !

20171028_20481320171028_204752

Skoro stać nas na nowy pomnik za 700.000 zł na rynku w Opolu, to gdzie są pieniądze na chociaż jeden grób, kaplicę czy zabezpieczenie przed dewastacjami cmentarza przy ul. Wrocławskiej?

Do sali im. K. Musioła w opolskim ratuszu powrócił element witrażu Augusta Wagnera

O sprawie głośno było ponad rok temu, gdzie zauważyłem zniknięcie fragmentu witraża z napisem „August Wagner Berlin-Treptow” z sali im. K. Musioła.
Od października 2017 w sali pojawiła się tablica z elementem usuniętym z witrażu. 

Dziękuję, za upamiętnienie wielkiego artysty tworzącego w Oppeln.
Opisana sprawa przez Gazetę Wyborczą (KLIKNIJ)

20171022_212420