Zmiany w programie 500+

25 07 2017

Zachęcam do lektury nt. zmian 500+ ! 

KLIKNIJ ! 

Potrzebne mieszkanie dla samotnej matki z 3ką dzieci !

20 06 2017

Szanowni Państwo,
potrzebna kolejna pomoc. Tym razem samotna matka z 3ką dzieci poszukują mieszkania w Opolu-Groszowicach lub okolicy. Gdyby ktoś miał jakieś informacje to proszę o kontakt ze mną pod nr tel. 692 389 389.

Potrzebna pomoc dla samotnej matki z dzieckiem po pożarze mieszkania !

14 06 2017

Szanowni Państwo,
wcześniej nie wrzucałem tego ogłosznia, bo większość rzeczy potrzebnych udało się nagormadzić dzięki ludziom dobrej woli i nie był potrzebny rozgłos wokół tego tematu.
Są jednak dwa urządzenia, które są konieczne do codziennej egzystencji, a bez których mama z samotnym dzieckiem nie da sobie rady:
1. pralka
2. lodówka

Jeśli Państwo lub ktoś z otoczenia planujecie zakup nowego sprzętu i chcecie oddać właśnie pralkę lub lodówkę w szczytnym celu to proszę o kontakt!

692 389 389
Marcin Gambiec

Pomnik w Gosławicach. Rada Miasta Opola odpowiedziała Prokuratorowi Rejonowemu

31 05 2017

25 maja 2017 roku podczas Sesji Rady Miasta wprowadzono pod obrady uchwałę w sprawie uchylenia uchwały ws. budowy pomnika w Opolu-Gosławicach. Wprowadzenie uchwały było konieczne ze względu na wydanie opinii dla prokuratora rejonowego, który chciał decyzji organu (Rady Miasta Opola) odnośnie pomnika w Gosławicach. Większość radnych jednak ustosunkowała się do niej negatywnie, co uchroniło pomnik przed zabiegami usuwania na nim jego historycznych elementów. Dziękuję tym Radnym Miasta Opola, którzy byli przeciwni uchwale uchylającej, jak i Radzie Dzielnicy Gosławice za opinię pozytywną dla pozostania pomnika. To ważne dla tożsamości mieszkańców Gosławic miejsce.
20170525_165906.jpg

Pojemniki na odzież bez nadzoru – sprawa Rad Dzielnic w Opolu

5 05 2017

W lutym tego roku zapytałem UM Opola nt. lokalizacji pojemników na odzież ze względu na to, że spora ich ilość pozostaje bez nadzoru, a trafiają się miejsca w Opolu gdzie jeden zlokalizowany jest kilkanaście metrów od drugiego (np. okolice kościoła w Groszowicach – plac przed kościołem oraz okolice poczty). Ponadto spora część z tychże pojemników jest ustawiona bez wyprofilowania, co wpływa na nie tylko estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo korzystających z pojemników mieszkańców.
W odpowiedzi poinformowano mnie, że miasto zawiera umowy jedynie z PCK, a teren o który organizacja ma dbać to 2 metry od pojemnika.
Ponadto Rady Dzielnic Opola, które zauważą braki nadzoru nad kubłami mają je zgłaszać do UM Opola.
Zachęcam wszystkich (a przede wszystmim Radnych Dzielnic) do zapoznania się z odpowiedzią UM.
ODPOWIEDŹ UM OPOLA nt. interpelacji ws. pojemników na odzież

20170504_181042.jpgGrudzice, 04.05.2017

20170214_091817Groszowice, 14.02.2017

Sprzątanie świata 2017 dzisiaj w Groszowicach !

27 04 2017

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, społeczników, działaczy sportowych w tym wszystkich radnych z dzielnicy Groszowice do tej akcji!
Spotykamy się 27.04.2017 o godzinie 17:00 w rejonie stadionu LKS Groszmal. 

s5_logo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego GROSZOWICE II. Mieszkasz na tym terenie? Tylko do 21.04 możesz zgłosić jakiekolwiek uwagi do planu!

18 04 2017

Każdy, mieszkający na tym terenie,kto zapragnie na tym terenie ralizować jakiekolwiek inwestycje w kolejnych latach warto by zapoznał się z nie tylko mapą, ale i załącznikami do projektu uchwały.

Uwagi można składać do 21.04.2017 (kliknij i pobierz druk)

Projekt uchwały mpzp

Załącznik nr 1 – rysunek planu

Załącznik nr 2 – wykaz zabytków

Uzasadnienie do projektu uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

Zgodnie z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres prognozy.bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp Groszowice II” lub bezpośrednio w Biurze Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Opola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.